Live radio
logo

Termene și Condiții

Termene și Condiții

TERMENI SI CONDITII GENERALE NEVERSEA 2025

EVENIMENT: FESTIVALUL NEVERSEA

ORGANIZATOR: NEVERSEA S.R.L

LOCAȚIA: Mun. Constanta, jud. Constanta, România

 

I. DISPOZIŢII GENERALE

1.1 Termenii și Condițiile Generale (în continuare TCG) se aplică cu privire la organizarea și desfășurarea evenimentului Neversea (în continuare Festivalul), organizat de către societatea NEVERSEA S.R.L., având CUI RO36944344, și fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/183/2017 (în continuare Organizatorul) și conțin prevederile pe care fiecare participant al evenimentului se obligă să le respecte.

1.2 Prin cumpărarea unui bilet sau prin participarea la festival, Participantul declară că a citit, a înțeles și se obligă să respecte TCG care includ totodată și Politica de confidențialitate.

1.3 Termenele și Condițiile Generale sunt valabile pe perioadă nedeterminată. Participanții convin că Neversea are dreptul de a modifica unilateral prezentele TCG, fără notificare prealabilă către aceștia. Dacă TCG se modifică, respectivele modificări produc efecte imediat după publicarea pe Site. Neversea precizează că TCG pot fi modificate după cumpărarea Biletului, chiar și imediat înainte de Festival. Neversea recomandă Participanților să monitorizeze eventualele modificări ale prezentelor TCG.

 

2. DEFINIŢII

2.1 Pe parcursul folosirii lor în prezentul document, termenele definite au semnificația convenită în această secțiune, cu excepția cazului în care sunt altfel definite în cuprinsul prezentului document:

a)             Bilet: un certificat emis în orice formă (pe suport hârtie sau în formă electronică), bilet de o zi, abonament sau invitație prin care se atestă dreptul la o Brățară la Festivalul organizat NEVERSEA. Biletele sunt nenominale sau nominale și au un număr unic de identificare. Prin achiziționarea Biletelor, cumpărătorii se obligă să respecte aceste Termene și Condiții Generale, procedurile de înregistrare a Biletelor achiziționate, regulile de check-in și acces la Festival, precum și orice alte reguli de participare la acesta care îi sunt aduse la cunoștință prin diverse mijloace, inclusiv direct prin intermediul Site-ului. Achiziția Biletelor/ Brățărilor din alte zone decât cele autorizate de Organizatorul Festivalului este interzisă și duce la restricționarea accesului la respectivul Festival.

b)             Brățară: un certificat aplicat de Neversea la validarea unui Bilet, ce oferă drepturi identice cu cele incluse în Bilet și – cu condiția să fie securizat conform secțiunii 3 de mai jos – certifică exclusiv faptul că purtătorul său are dreptul de a vizita Festivalul respectiv; - un instrument special de plată în cadrul Festivalului.

c)              Cumpărătorul Biletului: persoana care cumpără Biletul la Festival.

d)             Durata Festivalului: durata oricărui Festival care va corespunde cu perioada de timp dintre începutul și sfârșitul Festivalului. Începutul Festivalului va corespunde cu începutul valabilității biletelor la acel Festival ce autorizează prima intrare la respectivul Festival. Sfârșitul unui Festival va corespunde cu încheierea valabilității Biletului prin care se autorizează cea mai lungă ședere la respectivul Festival. Neversea își rezervă dreptul de a organiza programe sau a presta Servicii pe Durata Festivalului.

e)             Festival - Festivalul NEVERSEA, alcătuit din totalitatea programelor de arte ale spectacolului – muzică, divertisment și cultură – și alte Servicii gratuite sau cu plată oferite de NEVERSEA într-o anumită perioadă de timp și într-o anumită zonă stabilită de Organizator.

f)              Organizatorul/NEVERSEA   –   NEVERSEA   SRL,   cu sediul în Municipiul Cluj-Napoca, str. Eremia Grigorescu 122A, Județ Cluj, număr de ordine în Registrul Comerțului J12/183/2017, cod unic de înregistrare RO36944344.

g)             Partener Contractual: un operator economic sau altă persoană fizică/juridică ce desfășoară activități comerciale independente la un anumit Festival, în baza unei relații contractuale cu Neversea.

h)             Participanți – toate persoanele care participă la Festival.

i)               Portmoneu - secțiunea din contul personal creat pe platforma www.neversea.com unde utilizatorul regăsește biletele achiziționate, biletele disponibile pentru check-in, biletele la evenimente trecute și posibilitatea de a realiza check-in online sau top-up online pe bilete.

j)               Produs: elementele și drepturile cu valoare pecuniară ce pot fi achiziționate de la Neversea sau alți Parteneri Contractuali în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, precum și orice vouchere sau alte mijloace similare ce pot fi oferite în schimbul acestora.

k)              RHUNA - un cupon valoric cu scop multiplu, care poate fi utilizat pentru achiziționarea de „produse și servicii Rhuna”, adică cele disponibile în ecosistemul evenimentelor și festivalurilor organizate de societățile din grupul Untold din care fac parte Festivalul Massif, Festivalul Untold România și Untold Dubai, precum și Festivalul Neversea. Achiziția de produse și servicii RHUNA se face de pe platformele www.bemassif.comwww.untold.comwww.untold.aewww.neversea.com

l)               Rewards - beneficii acordate de Organizator clienților pentru creșterea gradului de fidelizare. Aceste avantaje și recompense pot fi utilizate pentru achiziționarea de produse și servicii Rhuna în cadrul festivalurilor și pe platformele asociate grupului Untold.

m)            Serviciu: orice serviciu pus la dispoziție de Neversea sau Partenerii Contractuali ai acestuia în cadrul Festivalului sau în legătură cu acesta, fie gratuit, fie cu plată.

n)              Sold Cont - secțiunea din contul personal creat pe platforma www.neversea.com, unde utilizatorul poate încărca o sumă de bani. Aceasta sumă este transformată în Rhuna și poate fi utilizată pentru achiziționarea de produse și servicii Rhuna sau pentru efectuarea de top-up online pe brățara de acces la festival.

o)             Site: website-ul Neversea, respectiv www.neversea.com.

p)             TCG – Aceste Termene şi Condiții Generale ce guvernează desfășurarea Festivalului, disponibile atât pe Site (așa cum este definit mai sus) cât și la toate intrările din Zona Festivalului.

q)             Terți: persoane fizice și juridice, altele decât Neversea, Vizitatorii sau Cumpărătorii Biletelor.

r)              Zona Festivalului: oricare dintre locațiile unde se desfășoară Festivalul.

 

III.  RELAȚIE JURIDICĂ

3.1 Prezentele TCG prezintă și obligațiile ce decurg din participarea la Festival și relațiile care se stabilesc între NEVERSEA și Participanți cu ocazia Festivalului, aceștia din urmă fiind obligați să le respecte, aplicarea TCG ajungând la garantarea siguranței și confortului TCG. 

3.2. TCG trebuie citite împreună cu Politica de confidențialitate. TCG vor fi postate atât pe site-ul www.neversea.com cât și la intrarea Festivalului. 

3.3. Aceste TCG prezintă drepturile și obligațiile care decurg din primirea unei Confirmări de Comandă, cumpărarea de Produse și participarea la Festival și relațiile stabilite între NEVERSEA și Cumpărător și Participanți.

3.4. Prin cumpărarea de Produse sau participarea la Festival la Festival, Cumpărătorii de Produse și Participanții acceptă și sunt de acord cu respectarea:

 • TCG și orice obligații și responsabilități aferente acestora. Orice Cumpărător de Produs și Participant care încalcă TCG poate fi răspunzător pentru acțiuni în justiție, refuzul de intrare la Festival și/sau indepartarea din perimetrul Festivalului.
 • măsurilor de securitate, notificările, cererile sau anunţurile afişate sau date de către Poliţie, Personalul de Securitate sau agenţi care reprezintă oricare dintre Entităţile Asociate, inclusiv fără limitare, toate instrucţiunile sau anunţurile referitoare la accesul şi securitatea la Festival;
 • toate legile și reglementările naționale.

3.5. Cumpărătorul și Participantul sunt de acord să despăgubească Organizatorul pentru orice daune, pierderi, răspundere sau prejudiciu pe care aceste părți le suferă sau le-ar putea suferi ca urmare a nerespectării acestor TCG de Cumpărător și Participantul.

 

IV.    BILETE ȘI BRĂȚĂRI

4.1   Vizitatorii sunt admiși la Festival la data și orele astfel cum vor fi specificate de către organizator. Prin cumpărarea unui Bilet valid fiecare Participant își asigură dreptul de a participa la Festival, cu obligația de a-și cunoaște drepturile și obligațiile din cadrul acestuia.

4.2. Înainte de anunțarea datei festivalului, Organizatorul va emite vouchere care vor fi transformate în bilete de acces odată cu comunicarea datei de desfășurare. După acest moment, voucherele vor deveni bilete propriu-zise care asigură accesul la festival.

 

TIPURI DE VOUCHERE ȘI BILETE

4.3 Participarea la Festival se face utilizând unul din următoarele tipuri de Vouchere care se vor transforma în Bilete odată cu anunțarea datei de festival:

 

 1. Voucher Standard (General Acces) - garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia.
 2. Voucher VIP - garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia. Posesorii de abonamente VIP beneficiază de acces într-o zonă special amenajată cu baruri cu opțiuni Premium de băutură. Accesul în cadrul Festivalului pentru posesorii de abonamente VIP se face printr-o intrare specială.

Important! Accesul persoanelor sub 18 ani în zona VIP este strict interzis.  Partenerii Contractuali care operează platformele VIP vor putea stabili condiții de acces diferențiate pe platformă, în funcție de serviciile oferite de Partener și plătite de consumator.

 

TIPURI DE INVITAȚII

4.4 Participarea la Festival se face si utilizând unul din următoarele tipuri de invitații (care vor fi asimilate Biletelor):

A)         Invitații Standard (General acces) – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului pentru toată perioada desfășurării acestuia, începând din prima zi de la ora de deschidere comunicată de către Organizator și până la sfârșitul Festivalului.

B)         Invitații VIP – garantează Participantului Autorizat accesul în cadrul Festivalului începând din prima zi de la ora de deschidere comunicată de către Organizator și până la sfârșitul Festivalului . Posesorii de invitații VIP beneficiază de acces într-o zonă special amenajată cu baruri cu opțiuni Premium de băutură. Accesul în cadrul Festivalului pentru posesorii de invitații VIP se face printr-o intrare specială.

Important! Accesul persoanelor sub 18 ani în zona VIP este strict interzisă. Partenerii Contractuali care operează platformele VIP vor putea stabili condiții de acces diferențiate pe platformă, în funcție de serviciile oferite de Partener și plătite de consumator.

 1. Invitații de o zi – garantează Participantului Autorizat accesul la toate scenele Festivalului pe ziua respectivă, începând cu ora de deschidere comunicată de către Organizator și până ziua următoare la ora închiderii oră la care încetează valabilitatea Biletului, iar Participantul nu mai are acces în cadrul Festivalului.

 

SERVICII SI CAZARI

4.5 Organizatorul pune prin intermediul site-ului www.neversea.com o serie de produse care includ servicii și cazari sau diverse pachete care vor fi oferite în colaborare cu partenerii noștri contractuali. Informații suplimentare privind condițiile detaliate aplicabile achiziției acestor Servicii vor fi furnizate de Partenerii noștri contractanți la achiziționarea Serviciilor. Cumpărătorul serviciilor de cazare trebuie să respecte și regulile și reglementările locației de cazare achiziționată.

4.6. Cumpărătorul de voucher/bilete/abonamente  are obligația de a nu afișa imagini online ale acestora. 

4.7. Este strict interzis să vindeți sau să cumpărați invitații.

4.8 Încurajăm persoanele care intră în Zona Festivalului folosind o invitație să doneze o sumă de bani (în locurile ce vor fi semnalate în acest sens), sumă ce va fi folosită în scopuri caritabile, descrise în locațiile special amenajate.

4.9 Biletele/Invitațiile asigură accesul unei singure persoane în Festival.

4.10 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica lista artiștilor participanți la festival, atât anterior cât și pe întreaga durata a evenimentului Neversea Festival. Biletele achiziționate pentru participarea la întrega zi de eveniment cât și abonamentele, oferă acces cumpărătorului în perimetrul festivalului și nu la un anumit spectacol/artist.

4.11 Fiecare locație din perimetrul festivalului are o capacitate limitată iar accesul poate fi temporar restricționat pentru a răspunde normelor de siguranță în vigoare.

4.12 Biletele/abonamentele  Standard  vor  putea  fi  modificate  în Bilete/abonamente VIP, cu plata unei diferențe de preț, în limita stocurilor disponibile.

4.13 În cazul prețului unui bilet exprimat în EURO, cursul de referință a fost stabilit la valoare de 5,0000 lei din data de 08.08.2023, ora 08:52:24, al Băncii Transilvania.

4.14 Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica cursul de schimb valutar și prețul Biletelor fără a fi nevoie de înștiințare prealabilă. Modificarea prețului biletelor nu se aplica biletelor deja achiziționate la momentul la care intervine modificarea.

 

INTERDICȚII

4.15 Este strict interzisă transmiterea sau postarea seriilor unice ale biletelor și/sau  abonamentelor  pe  rețele  de  socializare  sau alte website-uri de acest fel (ex. Facebook, OLX, etc).

4.16 Nerespectarea acestor prevederi va atrage anularea invitațiilor/biletelor sau abonamentelor comercializate si interzicerea accesului în festival a persoanelor implicate în această operațiune.

4.17 IMPORTANT! Este strict interzisă vânzarea sau cumpărarea invitațiilor și nu este recomandată achiziționarea de bilete sau abonamente decât prin platformele de vânzare bilete autorizate (www.extasy.com sau orice alte platforme autorizate, denumiți Parteneri Contractuali). 

ORGANIZATORUL NU POATE GARANTA VALABILITATEA ORICĂROR BILETE CARE NU SUNT ACHIZIȚIONATE PRIN ACEȘTI PARTENERI CONTRACTUALI. ÎN CAZUL ÎN CARE SE DESCOPERĂ ORICE FRAUDĂ CU PRIVIRE LA UN BILET, ORGANIZATORUL ÎȘI REZERVĂ DREPTUL DE A ANULA ACEL BILET LA ORICE MOMENT (chiar dacă posesorul unui bilet fraudat a reușit să parcurgă procesul de check-in sau transfer). ORGANIZATORUL ATRAGE ATENȚIA ASUPRA FAPTULUI CĂ AU FOST DESCOPERITE O SERIE DE FRAUDE CARE AU DECURS DIN VÂNZAREA DE BILETE PRIN CANALE NEAUTORIZATE, IAR CONSUMATORUL ÎȘI ASUMĂ ÎN ACEST CAZ RISCUL ACHIZIȚIONĂRII UNUI BILET CE NU ÎI VA PERMITE ACCESUL ÎN FESTIVAL. 

Organizatorul își rezervă dreptul de a apela la căile legale pentru sancționarea celor care vor fi găsiți că desfășoară astfel de activități, cât și de a anula invitațiile/biletele/abonamente respective.

4.18 Biletele  si/sau  abonamentele  achiziționate  pot  fi  folosite  în  scop  comercial, cum  ar  fi  pentru  organizarea  de  campanii  promoționale,  oferirea  biletelor  și/sau abonamentelor drept premii pentru concursuri etc., doar cu acordul prealabil și în scris a Organizatorului. Nerespectarea acestei obligații va duce la anularea biletelor și/sau    abonamentelor  folosite  în              scop        comercial și obligarea   persoanelor responsabile la repararea prejudiciului astfel creat. Totodată, organizarea de campanii  promoționale  prin  utilizarea biletelor și/sau a abonamentelor la Festival, fără acordul prealabil scris al Organizatorului, constituie încălcarea drepturilor de proprietate intelectuala cu privire la Marca NEVERSEA.

 

PARTENERI CONTRACTUALI

4.19 Biletele pot fi vândute direct către Participanții de către Neversea sau de către Partenerii săi Contractuali, iar plata acestora este procesată de procesatorul de plăți al Neversea sau al Partenerilor Contractuali. Biletul prin care se autorizează participarea la Festivalul relevant este vândut Cumpărătorului de platforma Extasy sau de alți Parteneri Contractuali (astfel cum este cesionat acest drept de Neversea). Toate plățile se fac prin Partenerii Contractuali. Organizatorul garantează doar valabilitatea Biletelor vândute prin rețelele acestor Parteneri Contractuali.

4.20 Informații suplimentare cu privire la condițiile detaliate aplicabile cumpărării de Bilete online sau în format fizic vor fi furnizate de Partenerii noștri Contractuali în momentul achiziționării bunului.

4.21 Partenerii noștri Contractuali vând Bilete în locații fixe și pe interfețele de cumpărare a biletelor online.

4.22 Cumpărătorul/Consumatorul   va   primi   informații   din   partea   Partenerilor Contractuali în special în legătură cu următoarele aspecte: taxele și comisioanele aplicate prețului stabilit de Neversea, plata și metode de efectuare a plății, facturare, prelucrarea datelor Cumpărătorului/ Consumatorului și posibilități de rambursare, în măsura în care acestea există.

4.23 Biletele acceptate de Organizator ​​pot fi în format fizic sau în format electronic (eTicket-urile) care vă sunt trimise sub forma unui cod QR în My Wallet în contul personal, într-un e-mail sau printat pe hârtie, pe care fiecare Participant are obligația să îl aducă cu el la eveniment sau să îl prezinte în original în format electronic (pe telefon, tabletă sau alte dispozitive electronice care permit acest lucru). Atenție! Pozele realizate la biletele nu sunt acceptate! Majoritatea clienților Partenerilor Contractuali primesc bilete în termen de 3-5 minute după ce plata este finalizată cu succes. Dacă biletul dvs. nu a ajuns prin e-mail după 24 de ore de la plasarea comenzii aveți obligația să contactați platforma de la care ați achiziționat biletul în maxim 10 zile de la achiziționarea biletului, dar cel târziu cu o zi înainte de începerea Festivalului. NEVERSEA nu este răspunzătoare în nicio măsură pentru acest gen de situații, iar în lipsa unui bilet valid, nu va putea fi permis accesul în Festival. 

 

ALTE TAXE ȘI SERVICII CONEXE BILETELOR

4.24.1 Prețul final achitat de către Cumpărător va fi format din prețul de baza al biletului plus, acesta va include și taxele de administrare și procesare, taxă de timbru Crucea Roșie de 1%, taxe aferente organismelor de gestiune colectivă.

4.24.2 Neversea nu își asumă răspunderea pentru taxele de administrare și procesare care pot să difere în funcție de platforma de pe care este achiziționat biletul și de Partenerii   Contractuali   de   la   care   consumatorul/cumpărătorul   achiziționează bunul. NEVERSEA nu este răspunzător pentru serviciile extra oferite de Partenerii Contractuali.

 

RISK FREE 

4.25.1 Serviciul adițional Risk Free oferit de NEVERSEA, care se obligă să returneze contravaloarea biletului de acces cumpărătorului, în cazul în care Cumpărătorul îndeplinește cumulativ următoarele condiții: 

i) solicitarea rambursării acestuia în termenul prevăzut la art. 4.25.2, 

ii) în caz de neprezentare la eveniment și 

iii) în măsura în care cumpărătorul a optat pentru acest serviciu și a achitat taxele aferente, astfel:

4.25.2 Cumpărătorul poate solicita oricând returnarea contravalorii biletului Risk Free achiziționat, dar nu mai tarziu de 14 zile înainte de începerea evenimentului.

4.25.3 NEVERSEA se obligă să returneze EXCLUSIV contravaloarea biletului, fără taxa de Risk Free (stabilită de organizator în intervalul 10-25 Euro) în termen de maxim 30 zile de la momentul cererii, dacă Cumpărătorul nu s-a răzgândit și nu a folosit acel bilet pentru accesul în festival și dacă cererea a fost formulată în termen.

4.26 Cu excepția situațiilor prevăzute la art. 4.25, banii de pe Bilete achiziționate pentru acest eveniment nu se returnează, achiziționarea de bilete la spectacole și activități de divertisment fiind exceptată de la aplicarea dreptului de retragere reglementat de OUG 34/2014. 

4.27 Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru pierderea sau furtul Biletului și/sau  abonamentului. Organizatorul nu are obligația restituirii sumei de bani  sau  înlocuirii  Biletului  și/sau  abonamentului  în  cazul  pierderii  sau  furtului Biletului și/sau abonamentului.

4.28 Cumpărătorul își oferă expres consimțământul pentru ca Organizatorul să solicite și să prelucreze si adresa de domiciliu sau de reședință a Cumpărătoului cu scopul de a trimite brățara de acces la festival direct la adresa indicată, pentru a asigura astfel într-un mod mai plăcut și mai eficient accesul în Festival. Organizatorul își rezervă dreptul de a oferi această opțiune Cumpărătorilor contra cost, ca și alternativă la opțiunea de a ridica brățara de la locația anunțată de Organizator în ajunul sau în timpul Festivalului. În cazul în care acest serviciu va fi disponibil, Organizatorul va completa aceasta secțiune.

 

5. OBLIGAŢIA DE CHECK-IN

5.1 Pentru a i se permite accesul în Zona Festivalului, deținătorul unui Bilet de acces valid are obligația de a efectua check-in-ul Biletului achiziționat. Cumpărătorul unui bilet are posibilitatea de a efectua check-in în două modalități: online sau on-site (la locație).

5.2 Check-in-ul se poate face contra cost on-site (la intrarea în Perimetrul Festivalului) sau gratuit în anumite condiții prevăzute în prezentele TCG si exclusiv în mediul online (pe site-ul www.neversea.com sau prin intermediul aplicației Neversea).

 

5.3 Check-in on-site (la locația de desfășurare a evenimentului)

5.3.1 Check-in-ul on-site va fi efectuat de Partenerii Contractuali ai organizatorului, care utilizează infrastructura și personalul propriu. Atenție: Check-in-ul on-site se va putea face în fiecare zi de festival in intervalul orar comunicat de către Organizator.

5.3.2 Efectuarea check-in-ul on site se va face în toate situațiile contra cost care se achită la punctele de ticketing unde se va emite brățara pe baza biletului. Taxa pentru serviciul de check-in la locație este în cuantum de 25 EUR, și se achită la momentul la care cumpăratorul se va prezenta cu documentul de identitate, în original.

5.3.3 Atenție!!! Scanarea documentului de identitate (carte de identitate/pașaport) se face doar parțial, fiind colectate doar date constând în: nume, prenume, sex, țara/locația  de  proveniență,  data  nașterii,  naționalitate,  și  poza  de  pe  actul  de identitate, fără reținerea următoarelor date, cum ar fi: codul numeric personal, seria și numărul de buletin, poza minorilor, sau orice alte date cu caracter sensibil. Pentru mai multe detalii cu privire la datele cu caracter personal care sunt prelucrate de Neversea vă rugăm să citiți Politica noastră de confidențialitate.

5.3.4 Dacă deținătorul Biletului nu dorește să i se scaneze documentul de identitate un operator va înregistra datele furnizate de persoana în cauză pe baza actului de identitate prezentat în original la fața locului.

5.3.5 Fiecare deținător de Bilet valid, care a făcut check-in-ul și s-a prezentat la intrarea în Zona Festivalului, primește o Brățară (a cărei culoare este în funcție de tipul Biletului achiziționat) căreia îi sunt atașate datele colectate în procesul de check-in. După efectuarea procesului de schimbare a Biletului cu o Brățară, Brățara va conferi drepturile și obligațiile prevăzute de Bilet.

5.3.6 Neversea va înregistra Brățara Vizitatorului, pe parcursul procedurii de intrare, sub condiția ca Vizitatorul să fi efectuat, în mod valid, check-in-ul Biletului.

5.3.7 Brățările sunt netransmisibile.

5.3.8 Vizitatorii au obligația de a purta Brățările, pe durata de valabilitate a acestora, la încheietura mâinii sau, în cazuri excepționale și bine justificate, în alt loc vizibil, cu condiția ca Brățara să nu poată fi scoasă fără a fi deteriorată. Organizatorii Festivalului pot inspecta Brățările la intrare, la ieșire și pe întreg perimetrul de desfășurare al Festivalului, pe toată Durata Festivalului.

5.3.9 Vizitatorul este pe deplin răspunzător pentru orice deteriorare sau pierdere a Brățării.

5.3.10 Brățările deteriorate, care au fost resigilate sau tăiate, al căror sistem de închidere a fost deschis, cele având un diametru mai mare decât încheietura purtătorului sau la care s-a intervenit în orice fel, NU sunt valabile, iar organizatorii își rezerva dreptul de a reține astfel de brățări, de a refuza accesul persoanelor în festival și de a reclama situația autorităților competente.

5.3.11 Neversea nu va înlocui brățările deteriorate sau pierdute decât în măsura în care Participantul poate face dovada achiziționării biletului corelat cu acea brățara în mod legal. Participanții care nu pot face această dovadă își pierd dreptul de a se afla în Zona Festivalului, fiind excluși din aceasta.

5.3.12 În cazul pierderii, deteriorării de orice fel a Brățării, Participantul este obligat să-și achiziționeze un Bilet nou pentru ziua respectivă dacă dorește să rămână în perimetrul de desfășurare a Festivalului.

5.3.13 Dacă brățara pare că a fost deteriorată în mod fraudulos, Organizatorul are dreptul, pe lângă drepturile prevăzute în art. 5.3.9, să oblige Participantul să achiziționeze un Bilet de o zi indiferent dacă Participantul poate face dovada achiziționării unui bilet în mod legal și indiferent dacă mai dorește sau nu să rămână în Zona Festivalului. Acest drept se poate exercita în mod discreționar, și în funcție de disponibilitatea biletelor pentru acea zi.

5.3.14 În cazul în care, la accesul În Zona Festivalului, deținătorul Biletului este suspectat de dobândirea ilegală a Biletului, Neversea își rezervă în mod expres dreptul de a solicita deținătorului biletului să prezinte dovezi (documente și/sau certificate) prin care sa verifice dobândirea sau achiziția legală a Biletului, precum și dreptul de a evalua dacă acestea sunt valide și conforme, iar în lipsa unui document de rambursare a prețului de cumpărare și de a refuza intrarea persoanei respective în Zona Festivalului.

 

5.4 Check-in Online

5.4.1  Procesul de Check-in Online presupune înregistrarea/atribuirea unui bilet valid într-un cont creat de către Vizitator, prin intermediul site-ul sau al aplicației NEVERSEA și oferirea datelor cu caracter personal solicitate pentru acest demers. Procesul de check-in online este gratuit doar în primele 30 de zile de a achiziționarea biletului, după care se percepe o taxă de 15 EURO. NEVERSEA încurajează toți Cumpărătorii să își efectueze check-in-ul online la momentul achiziționării biletului pentru a evita plata unor taxe suplimentare și pentru a asigura fluidizarea accesului în festival. Plata taxei de check-in online se va efectua prin platforme de plată securizate.

5.4.2 Cele 30 de zile de gratuitate pentru realizarea Check-in-ului Online se calculează începând cu ziua în care abonamentul a fost achiziționat.

De exemplu: dacă clientul a achiziționat un abonament în data de 31.10, acesta are posibilitatea de a-și face Check In Online Gratuit până în data de 29.11 (inclusiv).

Check-In Online pentru bilete achiziționate din mediul offline – Parteneri

5.4.3 Procesul pentru a revendica biletul achiziționat din mediul offline se face prin intrarea pe profilul personal și introducerea codului electronic la secțiunea Redeem. După activarea codului, posesorul va primi biletul în secțiunea My Wallet și pe e-mail. 

5.4.4. Check-In-ul este gratuit în primele 30 de zile de la achiziția biletului. Dupa acest termen, utilizatorul trebuie să achite taxa de 15 Euro pentru fiecare Check-In realizat. Platforma va indica în mod automat câte zile au rămas din perioada de gratuitate și valoarea taxei de Check-In.

5.4.5 Dacă după revendicarea biletului, posesorul nu mai poate să ajungă la festival, acesta are opțiunea să transfere biletul către o altă persoană, aplicându-se dispozițiile referitoare la Transfer și Check-In Online din prezentul document.

Check-in Online pentru bilete achiziționate din online

5.4.6 Pentru realizarea check-in-ului online, posesorul unui bilet trebuie să se logheze în contul de pe care a făcut achiziția și să acceseze secțiunea My Wallet unde îi vor fi afișate biletele achiziționate. Posesorul va trebui să selecteze biletul pentru care urmează să își realizeze Check-in-ul Online și să urmeze pașii indicați.

5.4.7 Utilizatorul poate realiza check-in-ul gratuit în primele 30 de zile de la cumpărarea biletului.

5.4.8 În situația în care Utilizatorul nu se mai află în perioada de gratuitate (primele 30 de zile de la cumpărarea biletului), pentru realizarea Check-in-ului, acesta va trebui să achite contravaloarea de 15 Euro. Dacă un utilizator a achiziționat mai multe bilete, Acesta va fi nevoit sa achite taxa de 15 Euro, pentru fiecare bilet în parte. 

5.4.9 După selectarea biletului, utilizatorul trebuie să încarce o poza (tip buletin) și să completeze următoarele date: nume, prenume, număr de telefon, e-mail, sexul, data nașterii, tara, orașul, județul. În cazul minorilor, nefiind prelucrată poza acestora, Organizatorul va seta în mod automat o imagine generală și  impersonală.

5.4.10 Utilizatorii care nu au încă 18 ani împliniți au obligația de a descarca și completa formularul pentru Consimțământul Parental. 

5.4.11 În momentul realizării Check-in-ului Online, Vizitatorul este singurul răspunzător de corectitudinea datelor introduse. Organizatorul are dreptul să verifice la fața locului dacă datele introduse de către vizitator corespund cu datele de pe cartea de identitate a acestuia. 

5.4.12 Cel târziu la momentul realizării Check-in-ului Online, Utilizatorul ia la cunoștință și este de acord cu Termenii și Condițiile Festivalului, afișate pe site-ul www.neversea.com. 

5.4.13 În cazul în care utilizatorul a achiziționat mai multe bilete și dorește să facă check-in-ul și pentru celelalte bilete, poate să facă acest lucru trecând pentru fiecare bilet în parte, datele persoanelor care vor folosi biletele. Posesorul grupului de bilete este direct și singurul răspunzător pentru corectitudinea datelor introduse și va prelua consimțământul de la fiecare persoană pentru care efectuează check-in-ul cu privire la faptul că au citit, au înțeles și sunt de acord cu Termenele și Condițiile Neversea și cu privire la Politica de confidențialitate. 

 

6. POLITICA DE TRANSFER A UNUI BILET 

6.1. Transferul unui bilet presupune transmiterea produsului de către posesorul său actual către o altă persoană care va prelua drepturile și obligațiile ce decurg din utilizarea acestuia.

6.2. Odată ce posesorul alege sa transfere biletul unei alte persoane, acesta acceptă și își asumă că renunță la toate drepturile pe care le-a avut asupra biletului. 

6.3. Check-In-ul este gratuit în primele 30 de zile de la achiziția biletului. Dupa acest termen, utilizatorul trebuie să achite taxa de 15 Euro pentru fiecare Check-in realizat.

6.4. Transferul biletului se realizează contra cost. Costurile de transfer sunt după cum urmează:

 • Standard General Access - 75 lei
 • General Access Bilet de 1 zi - 35 lei
 • VIP - 150 lei
 • VIP Bilet de o zi - 75 lei
 • Invitație Standard General Access - 150 lei 
 • Invitatie Standard General Access Bilet de 1 zi - 70 lei
 • Invitatie VIP - 250 lei
 • Invitatie VIP Bilet de o zi - 150 lei

6.5. Transferul este posibil pentru biletele cu sau fără Check-In Online realizat.

 

 1. Transferul pentru biletele fără Check-In online realizat:

Pentru realizarea transferului, posesorul biletului trebuie să se logheze în contul său și să selecteze butonul de Transfer, fiind ulterior în mod automat direcționat spre formularul de completare a informațiilor persoanei către care se realizează transferul.

 

B.              Transferul pentru biletele cu Check-In online realizat:

Pentru realizarea transferului, posesorul biletului trebuie să se logheze în contul său și să șteargă Check-In-ul în mod gratuit. După ștergere, posesorul va selecta butonul de Transfer și este direcționat spre formularul de completare a informațiilor persoanei către care se realizează transferul. 

 

6.6. În ambele situații, după realizarea transferului de către vechiul posesor, noul posesor va trebui să urmeze toți pașii pentru realizarea check-in-ului online pentru biletul transferat, gratuit sau contra cost, raportat la numărul de zile de la momentul achiziționării biletului. Dacă termenul de 30 de zile de la achiziție a fost depășit, noul posesor care primește biletul va achita taxa de 15 Euro.

6.7. Dacă posesorul biletului a șters Check-In-ul dar nu mai dorește să transfere biletul, dispozițiile legate de realizarea unui nou Check-In rămân valabile.

6.8. Pentru realizarea Transferului de Bilet, posesorul va trebui să completeze datele persoanei care va primi biletul (nume, prenume, telefon,). 

6.9 Un bilet care are realizat și Check In Online și Top Up Online, nu poate fi editat sau transferat! 

6.10. Singurul mecanism de transfer de bilet de la un posesor la altul autorizat si recunoscut de Organizator este acesta, prin intermediul platformei oficiale. Pozele la codurile QR nu sunt acceptate!

611. Accesul la eveniment se va face în baza unui act de identitate (carte de identitate sau pașaport) și a biletului cu un QR/cod valid.

6.12. Pentru informații și suport, utilizatorul poate să trimită un mail la [email protected].

 

7. RHUNA ȘI UTILIZAREA SOLDULUI CONT 

7.1. Aspecte generale

7.1.1. Rhuna, astfel cum este definită în prezentele Termeni și Condiții, este utilizată pentru achiziția de produse și servicii Rhuna în cadrul festivalului Neversea și pe platforma www.neversea.com

7.1.2. Prin intermediul contului personal de pe platforma Neversea (website sau aplicație), utilizatorul va putea încărca o sumă de bani în sistem prin apăsarea butonului ”Top Up Cont” care, cu acordul său, va fi transformată în RHUNA și va fi vizibilă în secțiunea Sold Cont.

 

7.2. Utilizarea Rhuna

7.2.1. Odată ce suma de bani a fost depusă în Sold Cont și transformată în RHUNA, utilizatorul va putea folosi acest instrument pentru: 

 1. Achiziția de produse și servicii Rhuna.
 2. Încărcarea pe bilet și pe brățara de acces pentru achiziția de produse și servicii din cadrul festivalului.

 

7.3. Valabilitatea și retragerea Rhuna

7.3.1. RHUNA încărcată în Sold Cont are un termen de valabilitate până la data de 31 decembrie a fiecărui an aferent ediției festivaliere. După acest termen, sumele existente în Sold Cont vor expira.

Exemplu: Banii transformați în RHUNA pentru Festivalul Neversea 2024 rămân valabili pentru achiziția de produse și servicii, până la data de 31 decembrie 2024. Banii adăugați în contul personal în anul 2025 vor fi valizi pentru achiziția de produse sau servicii până la data de 31 decembrie 2025.

7.3.2. După conversia sumelor de bani în Rhuna, utilizatorul nu mai poate transforma Rhuna în echivalentul ei în bani și/sau retrage suma transformată, cu excepția unor circumstanțe excepționale (deces, imposibilitate de a folosi contul pe o durată îndelungată de timp, demonstrată prin documente justificative).

 

7.4. Sistemul de Rewards

7.4.1. Organizatorul poate acorda anumite beneficii sub formă de avantaje și recompense ce pot fi utilizate pentru achiziționarea de produse și servicii Rhuna în cadrul festivalului, pe platforma Neversea sau pentru a realiza top-up online pe bilet.

7.4.2. Aceste beneficii, denumite Rewards, au următoarele caracteristici:

 • Nu pot fi retrase. Rewards nu pot fi convertite în bani și retrase din cont.
 • Nu pot fi transformate în echivalentul lor în bani.
 • Expiră după finalizarea ediției de festival pentru care au fost acordate. Exemplu: Dacă utilizatorul a primit un reward pe Festivalul Neversea în Martie 2025, acesta va putea fi folosit până în ultima zi a Festivalului Neversea 2025.
 • Echivalentul sumei în bani al Reward-ului va fi retras cu prioritate în cazul achiziției de produse și servicii Rhuna sau top-up. Exemplu: Dacă utilizatorul a primit un reward pentru ediția 2025 a Festivalului Neversea și a încărcat suplimentar o sumă de bani în Soldul Cont, la achiziționarea unui produs, se va utiliza mai întâi valoarea Reward-ului, apoi suma de bani încărcată.

7.5. Procesarea plăților

7.5.1 Platforma Neversea folosește serviciile Banca Transilvania pentru încărcarea sumelor de bani în Sold Cont care sunt transformate în Rhuna.

7.5.2 Plata online cu cardul personal sau al firmei dumneavoastră se poate efectua în condiții de siguranța deplina. Cardurile acceptate la plată sunt cele emise sub siglele VISA (Classic și Electron) și MASTERCARD (inclusiv Maestro, dacă au cod CVV2/CVC2).

7.5.3 Plata se bazează pe un sistem securizat de procesare a tranzacțiilor online care oferă confidențialitate, siguranță și simplitate în achiziția produselor și serviciilor prin Internet. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv prin intermediul băncii.

7.5.4 Organizatorul nu este responsabil pentru eventualele erori tehnice sau de sistem care ar putea afecta funcționarea Contului.

7.5.5 Utilizatorul este responsabil pentru securitatea datelor de acces la contul personal și pentru toate activitățile desfășurate în contul său. Organizatorul nu este responsabil pentru utilizarea neautorizată a contului personal al utilizatorului.

 

8. TOP UP ONLINE

8.1 Top Up Online este un serviciu oferit de către Festival utilizatorilor, care le permite să își încarce biletul de festival cu bani prin plata online sau prin transferul din My Balance, urmând ca suma respectivă să fie transferată pe brățara de festival. Acest serviciu este disponibil doar pentru utilizatorii care au realizat Check-in-ul online valid.

8.2 Top Up Online se poate realiza doar de pe carduri care au 3D Secure activat.

8.3. Top Up Online pre-festival – pentru utilizatorii care au realizat Check In-ul Online

 1. După realizarea Check-in-ului online, biletul devine disponibil în zona Sold Cont și va putea realiza  Top Up prin activarea butonului ”Detalii Top Up”.
 2. Utilizatorul poate selecta diferite opțiuni de top up:
  • Transfer Unic din contul utilizatorului: Suma selectată pe care dorește să o încarce pe brățară este transferată o singură dată.
  • Auto top up când soldul scade sub o anumită valoare: Prin activarea opțiunii, când creditul scade sub o anumită sumă setată de utilizator, biletul din cont se încarcă automat cu suma setată, preluând bani din Sold Cont sau de pe card, dacă Contull nu are suficiente fonduri.
 3. Utilizatorul va fi transferat către o pagină de plăți securizată, unde va trebui să își introducă datele cardului și codul de verificare 3D Secure.
 4. După realizarea plății cu succes, utilizatorul va putea vizualiza suma totală depusă pe bilet.
 5. După realizarea Top up-ului online, suma de bani de pe brățară va trebui activată la oricare dintre comercianții din interiorul Festivalului sau la Credit Point-uri.
 6. După activarea top up-ului, Utilizatorul poate cheltui banii în Festival, oricând, pe întreaga perioadă a festivalului.
 7. Dacă utilizatorul și-a cheltuit toți banii, poate repeta aceeași pași descriși mai sus pentru a-și reîncărca brățară sau se poate deplasa la oricare punct de încărcare - Credit Point din interiorul festivalului.

 

9. MODALITATEA DE PLATĂ DIN CADRUL FESTIVALULUI 

9.1 Modalitatea de plată pentru Produsele și Serviciile oferite în Zona Festivalului este prin intermediul voucherelor cu utilizare multiplă folosite utilizând dispozitivele de plata (RFID), puse la dispoziție de către Neversea, prin serviciul Festipay, respectiv activarea acestora pe brățară.

9.2. Participanții au obligația de a folosi în Zona Festivalului doar metodele și instrumentele de plată stabilite de Organizator.

9.3 La intrarea în Zona Festivalului, fiecare Participant va primi în vederea accesului o Bratara (având sistemul de plată integrat) cu care poate achiziționa Produsele și Serviciile disponibile în cadrul Festivalului. Plata cu numerar în Zona Festivalului este strict interzisă, în afara zonelor de Credit Point stabilite în prealabil de Organizator.

9.4 Aceste instrumente de plată sunt considerate MPV (multi-purpose voucher = vouchere cu utilizare multiplă), așa cum sunt definite de către Comisia Europeană, datorită faptului că în schimbul Punctelor Credit de pe instrumentul de plată, Participantul  poate  achiziționa  servicii/produse care au cotă  TVA diferită. În acest caz, încasarea de TVA se face la utilizarea punctelor de credit. În același timp, emiterea   unui   bon   fiscal   și/sau   a   unei   facturi   pentru   Produsul/Serviciul achiziționat, cade în sarcina comercianților (Partenerilor Contractuali). În cazul în care un Participant dorește factură  fiscală  pentru Produsele/Serviciile achiziționate în cadrul Festivalului, acesta are obligația păstrării tuturor bonurilor fiscale de la fiecare comerciant (Partener Contractual) în parte în vederea solicitării ulterioare a facturii fiscale de la respectivii Parteneri Contractuali.

9.5 Organizatorul are posibilitatea de a oferi Vizitatorilor dovada faptului că tranzacția (depunerea sau retragerea fondurilor) s-a efectuat.

9.6 Procedura privind tranzacțiile în sistemul electronic pe perioada Festivalului este următoarea:

 1. La intrarea în Zona Festivalului, după obținerea Brățării, este recomandat ca fiecare Participant să se deplaseze la unul “Credit Points” pentru a-și încărca Brățara cu puncte credit.
 2. Brățara va fi singura modalitate de plată în cadrul Festivalului.
 3. Conversia pentru acest MPV (multi-purpose voucher) este: 1 leu – 1 punct credit.
 4. Pentru fiecare încărcare, Organizatorul are posibilitatea, dar nu obligația, de a înmâna Participantului o dovadă pentru suma depusă pe Brățară.
 5. Brățările deteriorate pot fi dezactivate și înlocuite cu alte Brățări la punctul de Help Desk - Credit Point, situat în Zona Festivalului,  pe toată Durata Festivalului, cu luarea în considerare a prevederilor punctului 5.3.11. 
 6. După obținerea unei noi Brățări de la punctul Help Desk – Credit Point, suma deținută de Participant pe Brățară deteriorată se va transfera pe noua Brățară.
 7. Participanții au posibilitatea să-și încarce Brățara de câte ori doresc, dar fiecare încărcare trebuie să aibă o sumă minimă de 1 leu.
 8. Participantul are dreptul și posibilitatea să-și verifice suma disponibilă pe Brățară la orice Partener Contractual din Zona Festivalului sau la Credit Point.
 9. Încărcarea/Reîncărcarea  Brățării  se  poate  efectua  fie  prin  numerar,  prin intermediul cardului bancar sau prin platforma www.neversea.com (pentru carduri bancare emise sub sigla Visa, Visa Electron, Mastercard, Maestro emis de orice bancă din lume), conform Capitolului “Top Up Online” al prezentului Regulament.
 10. În cazul încărcărilor/reîncărcărilor Brățării prin intermediul Site-ului, Participantul își asumă întreaga responsabilitate pentru datele de pe card introduse în platformă.
 11. La prima plata efectuată cu cardul bancar se va solicita codul de securitate 3D Secure. În cazul în care prima plată este autorizată, plățile ulterioare se pot efectua fără codul de securitate 3D Secure. 

9.7 Pentru plățile prin card bancar nu este perceput niciun comision!

9.8 Achiziția Produselor/Serviciilor de la comercianți (Partenerii Contractuali):

 1. Participantul își alege Produsul dorit, moment în care Partenerul Contractual respectiv bifează suma în POS;
 2. Fiecare Participant are obligația de a verifica suma bifată de Partenerul Contractual în POS, iar după verificare va atinge chip-ul de pe Brățară de terminalul (card-reader) POS - contactless pentru efectuarea plății;
 3. Partenerii Contractuali vor avea obligația emiterii de bonuri fiscale către Participanții clienți (și de facturi, la cererea Participanților).

 

10. REFUND – Returnarea banilor rămași pe Brățară, la sfârșitul Festivalului

10.1 REFUND-ul reprezintă acțiunea prin care un festivalier își recuperează banii rămași pe brățară, în condițiile detaliate în prezentul Regulament.

10.2 Sumele neutilizate de pe brățara RFID pot fi preschimbate în bani, prin procesul denumit REFUND, dacă sunt îndeplinite toate condițiile impuse de Festival.

10.3. În situația în care festivalierul nu și-a retras sumele necheltuite de pe brățară sau nu a realizat o acțiune prin care prin care solicită redirecționarea în Sold Cont, returnarea pe card sau donarea sumei până la data anunțată, aceste sume devin proprietatea Festivalului.

 

10.4 Refund-ul poate fi realizat prin următoarele modalități:

 

10.4.1 REFUND LA LOCAȚIE

10.4.1.1 Returnarea sumelor la oricare dintre punctele de încărcare de pe perimetrul festivalului, oricând în perioada festivalului, dar nu mai târziu de data ce va fi anuntata ulterior de Organizator.

Orice solicitare venită după data anuntată nu va fi luată în considerare de către organizator. În această situație, organizatorul nu va putea fi considerat responsabil pentru nerestituirea sumei, fiind de datoria exclusivă a festivalierului să respecte termenul stabilit. RECOMANDĂM FESTIVALIERILOR SĂ FACĂ SOLICITAREA DE REFUND CEL TÂRZIU LA MOMENTUL ÎN CARE PLEACĂ DIN FESTIVAL ÎN ULTIMA LOR ZI DE PARTICIPARE.

10.4.1.2 Suma returnată reprezintă toată suma rămasă în contul Brățării RFID (inclusiv cele rezultate din tranzacții online).

10.4.1.3 Pentru realizarea Refund-ului, festivalierul trebuie să poarte brățara la mână și să se asigure că aceasta nu prezinta urme de compromitere (exceptând cazurile agreate de Festival și prezentate în acest Regulament).

10.4.1.4 În cazul în care clientul a realizat Top Up-ul utilizând un card bancar, suma maximă pe care acesta o poate retrage cash, nu poate să depășească 2000 LEI.

10.4.1.5. Pentru situații în care soldul brățării este mai mare de 2000 LEI, clientul va trebui să prezinte la HelpDesk bonul eliberat de POS-ul bancar, cu dovada depunerii sumei. Clientul va completa o solicitare de refund pentru aceasta suma, care va fi transmisă către partenerul bancar. Procesarea refund-ului poate dura pana la 14 zile lucratoare. Sumele solicitate prin completarea formularului vor fi reversate în contul din care s-a realizat plata inițial.

10.4.1.6. Posesorii de biletele cartonate se pot prezenta pentru refund exclusiv la punctele de la locație. 

 

10.4.2. REFUND ONLINE

10.4.2.1. Procesul de refund Online se desfășoară prin intermediul contului utilizatorului, la secțiunea Sold Cont. Festivalierul va acționa butonul ”Rambursare” și va avea în platformă opțiunea de a selecta una dintre următoarele acțiuni cu privire la sumele de pe bilet:

 1. Direcționarea înapoi în Sold Cont. Sumele din Sold Cont pot fi utilizați pentru încărcarea biletului la un nou eveniment sau pentru achiziționarea de produse și servicii.
 2. Donarea sumei către o cauză susținută de Organizator.
 3. Returnarea sumei pe cardul cu care s-a realizat încărcarea.

10.4.2.2. Procesul de refund online se referă la returnarea sumelor provenite DOAR din tranzacții online. Returnarea va fi realizată prin exprimarea unei opțiuni până la data anunțată de Organizator, astfel cum este indicat și în platformă. Orice solicitare venită după această dată nu va fi luată în considerare.

10.4.2.3. În această situație, organizatorul nu va putea fi considerat responsabil pentru nerestituirea sumei, fiind de datoria exclusivă a festivalierului să formuleze cererea de restituire în termenul acordat.

10.4.2.4. Pentru returnarea online a sumelor nefolosite se percepe un comision de 5 RON – taxă de procesare, retras automat din contul de festival. Direcționarea sumelor înapoi în Sold Cont nu poartă taxe. 

10.4.2.5. Dacă un utilizator a realizat Top Up pre-festival și dorește refund înainte de începerea Festivalului, acesta va putea face acest lucru doar în situații excepționale, analizate punctual de către Organizator.

10.4.2.6. Festivalierului îi este afișată în permanență, în cadrul contului creat de către acesta, suma de bani pe care o mai are în total pe brățară și pe care o poate solicita prin REFUND online.

 

10.5. Ordinea de REFUND pentru situația în care top up-ul s-a realizat cu mai multe carduri bancare.

Fiecare tranzacție este asociată unui card bancar. Dacă se fac două tranzacții de încărcare de pe două carduri diferite, banii se vor debita mai întâi de pe primul card cu care s-a făcut top-up-ul. De exemplu dacă mai întâi se încarcă 100 Ron de pe un card și apoi 100 Ron de pe un card diferit, iar în festival se cheltuie 80 Ron, restul sumei rămase în contul brățării va fi de 120 de RON. La REFUND se vor returna 20 RON pentru prima tranzacție (primul card de pe care s-a făcut top up online) și 100 RON pe al doilea card, respectiv pentru a doua tranzacție online.

10.6. REFUND în situația în care festivalierul și-a făcut atât top up online, dar și top up la locație:

Dacă mai sunt bani necheltuiți pe brățară, festivalierul va putea obține refund online doar în cuantumul tranzacției pe care el a realizat-o online. De exemplu dacă se face top-up online de 50 de RON, iar la locație se mai face top up de 150 de RON, în balanța brățării vor fi 200 de RON. Dacă în perioada festivalului se cheltuie 70 de RON, pe brățară va rămâne un total de 130 de RON. Din această sumă, festivalierul va putea obține REFUND online doar 50 de RON, urmând ca restul de bani să fie retrași la unul dintre punctele de încărcare din Festival, dar nu mai târziu de data anuntata de Organizator.

 

11. REGULI GENERALE DE ACCESS LA FESTIVAL

11.1 Intrarea la Festival este posibilă doar prin locurile și la orele stabilite, exclusiv pentru Participanții Autorizați.

11.2 Accesul în Zona Festivalului se face doar pe la intrările special amenajate, cu respectarea procedurilor de înregistrare a Biletelor achiziționate, regulilor de check-in și de acces, prevăzute de prezentele TCG.

11.3 Pentru a diminua aglomerația creată în zona de acces, cât și disconfortul participanților, vor fi permise două intrări, pe zi, în festival.

11.4 Accesul în Zona Festivalului se va face în funcție de tipul biletului achiziționat.

11.5 Participanții au obligația ca pe lângă Bilet să aibă asupra lor acte de identitate.

11.6 La solicitarea echipei de securitate sau a reprezentanților Organizatorului sau a altor organe competente sau autorități, Participantul are obligația de a prezenta documentele de acces și actele de identitate.

11.7 Prezentele TCG vor fi afișate în loc vizibil la intrarea în festival și în alte zone publice din cadrul festivalului.

11.8 Pentru a asigura desfășurarea în siguranță a Festivalului, NEVERSEA își rezervă dreptul de a restricționa tipul obiectelor ce pot fi aduse în zona Festivalului.

 

Această listă nu este una exhaustivă, organizatorul având dreptul de a interzice accesul în festival în măsura în care obiectul deținut de participant ar putea să pericliteze siguranța altor participanți sau ar prezenta un pericol pentru desfășurarea în condiții de siguranță a evenimentului. 

 

Prin urmare, este interzisă intrarea la Festival cu următoarele obiecte: 

 • Droguri sau orice fel de substanțe psihoactive;
 • Accesorii pentru 
 • Sticle (inclusiv dar fără a ne limita la PARFUMURI, spray-uri sau deodorante);
 • Produse cosmetice inflamabile (crema de plaja este permisă);
 • Rucsacuri sau borsete mai mari de 29 cm x 21 cm x 12 cm;
 • Cutii de băutură;
 • Conserve;
 • Artificii ; 
 • Lasere;
 • Spray-uri sau substanțe corozive/inflamabile, vopsele sau recipiente cu substanțe nocive sau inflamabile;
 • Bannere susținute de bețe;
 • Scaune;
 • Arme sau orice obiecte care pot fi adaptate ca arme sau proiecții;
 • Cuțite, obiecte contondente sau orice obiecte cu vârf ascuțit sau cu muchia ascuțită;
 • Lanțuri sau obiecte care au lanțuri atașate (precum portofel, pantaloni, etc.);
 • Torțe, fumigene sau orice alte articole pirotehnice;
 • Mâncare sau băuturi;
 • Animale;
 • Umbrele de orice fel sau formă (în caz de ploaie se vor folosi pelerinele);
 • Materiale inflamabile sau explozive;
 • Aparate foto sau video profesionale, inclusiv orice tip de aparat DSLR sau cu obiective detașabile;
 • Orice tip de obiecte care îi pot răni pe alți Participanți.
 • Drone;
 • Boxe, amplificatoare sau sisteme audio;
 • Dispozitive care produc sunet, acționate electronic, mecanic sau manual, cum ar fi megafoanele sau vuvuzelele, instrumente muzicale;
 • Selfie stick sau trepied;
 • Lasere!
 • Orice substanță care este inflamabilă; 
 • Orice materiale jignitoare, rasiste, xenofobe, care promovează discriminarea sexuală, religioase, politice sau alte materiale ilegale/interzise, mesaje de propagandă discriminatorii;

 

Este permis accesul cu: 

 • Aparate de fotografiat compacte;
 • Brichete;
 • Camere GoPro;
 • Selfie stick-uri (de dimensiuni mici și din materiale ușoare);
 • Baterii externe, portabile;
 • Rujuri sau balsam de buze;
 • Cremă de plajă;
 • Parfum sau deodorant neinflamabil in recipiente mai mici de 50ml. 
 • Biberoane.

 

Accesul cu: medicamente însoțite de prescriptie medicală, insulină, picături – uz medical, spray inhalator pentru astm este permis doar dacă sunt însoțite de scrisoare medicală sau de orice alt document înlocuitor acesteia și în cantitatea maximă recomandată zilnic.

 

11.9 Ca urmare a regulilor foarte stricte în privința obiectelor interzise, persoanele responsabile cu securitatea și monitorizarea Festivalului vor percheziționa în detaliu fiecare Participant și orice obiecte interzise descoperite în urma verificării vor fi oprite la poartă, fără ca Organizatorul să-și asume responsabilitatea pentru ele.

11.10 Toți Participanții sunt sfătuiți să consulte lista cu obiecte nepermise și să nu dețină asupra lor astfel de obiecte în cadrul Festivalului.

11.11 În ceea ce privește obiectele pierdute, Organizatorul va amenaja un spațiu special în care vor putea fi aduse astfel de obiecte și din care fiecare proprietar își poate recupera bunurile în termen de 72 ore, dar nu mai târziu de prima zi după terminarea Festivalului - la ora anuntata de Organizator.

11.12 Organizatorul are posibilitatea, dar nu obligația, fotografierii obiectelor pierdute și expunerii acestora pe rețelele de socializare, după caz, în măsura în care prin aceasta actiune nu s-ar încălca normele legale în materia protecției datelor cu caracter personal.

11.13 După prima zi după terminarea Festivalului, ora anuntata de Organizator, toate obiectele nerevendicate vor fi predate emitenților acestora (exemplu: carte de identitate, certificat de naștere etc., în atenția Poliției Municipale; carduri bancare în atenția băncilor emitente). Obiectele fără emitent identificabil, indiferent de valoare, vor fi donate în scopuri caritabile, în măsura în care este posibil și în funcție de natura obiectelor.

11.14 Organizatorul nu este responsabil pentru bunurile Participanților ori pentru eventualele pagube produse acestora.

11.15 Este interzisă intrarea cu mașina, role, skate-uri, biciclete, hoverboard-uri, cât și cu alte bunuri similare în Zona Festivalului.

11.16 Pentru confortul participanților, organizatorul își rezervă dreptul de a stopa temporar accesul în anumite zone, în cazul în care consideră că zonele și-au atins capacitatea maximă autorizată.

 

12. MINORI ȘI PERSOANE CU DIZABILITĂȚI

12.1 Minorilor le este interzis consumul de băuturi alcoolice, țigări și droguri.

12.2 Minorii vor primi brățări de altă culoare, care le va permite identificarea lor mai ușoară.

12.3 Minorii sub 7 ani au accesul gratuit în cadrul Festivalului, în compania unui părinte. La cererea persoanelor responsabile cu securitatea și monitorizarea, precum și a reprezentanților Organizatorului, însoțitorul are obligația să prezinte documente precum: carnet de elev, pașaport sau orice alt document care conține poza minorului, care atestă vârsta acestuia.

12.4. Atenție! Accesul minorilor sub vârsta de 7 ani este permis numai în compania unui părinte și este recomandat a fi realizat până la ora 19:00.

12.5 Accesul minorilor între 7-14 ani se va face numai pe baza unui Bilet valid și nu mai în compania unui părinte.

12.6 Un părinte poate însoți un singur minor cu vârsta mai mică de 14 ani.

12.7  Accesul minorilor între 14-18 ani se va face numai pe baza unui Bilet valid, a actului de identitate și a declarației de angajament. 

12.8 Este necesar ca un adult să își asume răspunderea pentru un minor și are obligația să completeze și să semneze „Declarația de angajament” disponibilă pe neversea.com/parentalagreement, fără de   care   nu   va   fi   permisă   intrarea minorului în Zona Festivalului, indiferent dacă are sau nu însoțitor.

12.9 Persoana responsabilă va furniza în cadrul declarației de angajament date de contact la care poate fi contactată în cazuri de urgență.

12.10 Organizatorul nu își asumă nicio răspundere referitor la verificarea semnăturilor, respectiv la modalitatea de semnare a declarațiilor, aceste aspecte rămânând în sarcina/răspunderea persoanelor care prezintă declarațiile.

12.11 În unele zone ale Festivalului accesul minorilor sub 18 ani este strict interzis (de exemplu: zona VIP).

12.12 Datorită zgomotului foarte puternic produs în cadrul Festivalului, Organizatorul nu recomandă prezența în cadrul Festivalului a copiilor sub 7 ani.

12.13 Minorii sub 4 ani trebuie să poarte căști antifonice.

12.14 Situațiile excepționale când se acordă reduceri/gratuități unei anumite categorii de minori sau altor Participanți, vor fi semnalate pe site (ex. e-Ticket-urile), și vă sunt trimise ca PDF atașat într-un email pe care fiecare Participant are obligația să îl imprime și să îl aducă cu el la eveniment, sau să prezinte biletul în format electronic (pe telefon, tabletă sau alte dispozitive electronice care permit acest lucru) la efectuarea check-in-ului la locație. 

12.15 Majoritatea clienților Partenerilor Contractuali primesc biletele PDF sau un cod QR în aproximativ 3-5 minute după ce plata este finalizată cu succes. Dacă biletul dvs. nu a ajuns prin email după 24 de ore de la plasarea comenzii aveți obligația să contactați platforma de la care ați achiziționat biletul și să soluționați această problemă în maxim 5 zile de la achiziționarea biletului, dar cel mai târziu cu o zi înainte de începerea Festivalului. NEVERSEA nu este răspunzătoare în nici o măsură pentru acest gen de situații, iar în lipsa unui bilet, nu va putea fi permis accesul în Festival.

12.16 În cazul persoanelor cu dizabilități încadrate într-o categorie de handicap, aceștia și însoțitorii acestora (dacă necesitatea însoțitorului a fost instituită de o comisie de evaluare și poate fi dovedită printr-un document emis de o autoritate competentă sau a fost înscris în certificatul de înregistrare în gradul de handicap), beneficiază de următoarele facilități în limita a 150 de abonamente pentru zilele de festival:

a)             Copii cu handicap și însoțitorii instituiți ai acestora beneficiază în mod gratuit de un abonament;

b)             Adulții cu handicap grav și însoțitorii instituiți ai acestora beneficiază în mod gratuit de un abonament;

c)              Adulții cu handicap accentuat beneficiază în  mod gratuit de un abonament;

12.17 Pentru a beneficia de gratuitate, adulții cu dizabilități (sau în cazul minorilor reprezentanții legali ai acestora) trebuie să trimită o cerere prin care să își exprime dorința de a participa la festival și o declarație pe proprie răspundere din care să reiasă încadrarea în grad de handicap la adresa [email protected]. În cazul solicitării abonamentului pentru însoțitor, Organizatorul poate să ceară documente suplimentare care să ateste că însoțitorul a fost instituit conform legii. În cazul în care persoanele cu dizabilități vor beneficia de bilet de un abonament, vor primi din partea Organizatorului un e-mail în acest sens. Aceste persoane sunt obligate ulterior să prezinte în original, în punctul de  acces  menționat în email-ul de confirmare primit, certificatul de încadrare în gradul de handicap și cartea de identitate spre verificare.

12.18. Accesul gratuit al persoanelor cu nevoi speciale se face numai în baza actului de identitate, a certificatului de încadrare în gradul de handicap și a confirmării primite pe e-mail din partea Organizatorului.

12.19 Cererile  incomplete  și/sau  cererile  trimise  la  alte  adrese  de  e-mail  nu  vor  fi luate în considerare.

12.20 Organizatorul își rezervă dreptul de a refuza accesul în festival al persoanelor cu dizabilități care nu prezinta aceste documente în original, precum și în cazul în care reprezentanții Organizatorului au îndoieli justificate cu privire la valabilitatea sau autenticitatea documentelor prezentate.

12.21 !!! Perioada de înscriere pentru a putea beneficia de gratuitatea pentru editia 2025, prevăzută la art. 9.11 este 01.10.2024 – 31.01.2025 prin trimiterea unui e-mail la adresa [email protected]. Toate cererile trimise în afara acestei perioade nu vor fi luate în considerare.

12.22 Ținând cont că această facilitate poate fi acordată doar în limita unui număr limitat de locuri, având în vedere capacitatea totală a Festivalului precum  și  normele de siguranță  și securitate,  gratuitatea va fi acordată în funcție de de ordinea primirii cererilor.

12.23 La momentul și în măsura în care se atinge numărul de 150 de cereri care respecta condițiile specificate mai sus, Organizatorul va afișa în prezentele TCG ca numărul maxim de bilete acordate în mod gratuit pentru persoanele cu dizabilități a fost atins, iar de la acel moment Organizatorul nu va mai răspunde cererilor adresate în acest sens.

12.24 Organizatorul va răspunde acestor solicitări în termen de 30 de zile de la data formulării cererilor.

12.25 Persoanele încadrate în grad de handicap grav își asumă obligația de a veni întotdeauna însoțite la Festival, din motive de siguranță personală.

12.26 Organizatorul recomandă tuturor minorilor și persoanelor cu dizabilități să vină însoțite la Festival.

12.27 Organizatorul nu va fi ținut responsabil pentru niciun fel de incident sau accident care privește minorii sau persoanele cu dizabilități. Întreaga răspundere pentru aceștia  revenind  minorilor/persoanelor cu dizabilități și/sau părinților/reprezentantului legal sau   însoțitorului. Organizatorul  atrage atenția părinților/reprezentantului legal sau persoanelor care exercită autoritatea părintească asupra faptului că acestora le revine obligația de supraveghere a minorului și vor fi ținuți răspunzători pentru orice prejudiciu rezultat din nerespectarea acestei obligații.

12.28 În atenția persoanelor cu probleme locomotorii, care utilizează un scaun rulant pentru deplasare: doar în anumite zone din cadrul Festivalului sunt prevăzute intrări cu facilități pentru scaun rulant, acestea fiind marcate pe harta Festivalului.

 

13. COMPORTAMENTUL PE DURATA FESTIVALULUI

13.1 În Zonele Festivalului, vizitatorii au obligația să se abțină de la toate acțiunile, declarațiile sau comportamentul de natură a pune în pericol viața, sănătatea sau integritatea fizică a altor persoane sau care pot încălca drepturile personale ale acestora.

13.2 Este interzisă orice formă de activitate economică, comercială sau publicitară în Zona Festivalului – inclusiv în zona din fața porților Festivalului – fără permisiunea prealabilă scrisă a Neversea. În cazul în care Organizatorii constata desfășurarea unor astfel de activități în perimetrul festivalului își rezervă dreptul de a scoate afară persoanele în cauză și de a le interzice accesul în festival.

13.3 Vânzarea băuturilor alcoolice trebuie să respecte dispozițiile legii, și niciun fel de astfel de băuturi nu pot fi oferite minorilor sub 18 ani și persoanelor aflate în stare de ebrietate de către niciun vânzător din cadrul Festivalului. Servirea băuturilor (răcoritoare sau alcoolice) de către Partenerii Comerciali ai organizatorului se va face exclusiv în recipiente (din aluminiu sau din material plastic) deschise.

13.4 Utilizarea substanțelor calificate ca droguri este interzisă în Zona Festivalului și se pedepsește prin lege. Organizatorul își rezervă dreptul de a tăia brățara acelui Participant care încalcă această dispoziție, de a-l elimina din incinta Festivalului și de a nu îi mai permite accesul, solicitând intervenția organelor abilitate în acest sens. 

13.5 Neversea își rezervă dreptul de a introduce un sistem la Festival prin care se poate oferi alcool Vizitatorilor doar dacă Vizitatorul respectiv prezintă o certificare sau un act din care sa reiasă faptul că are dreptul să consume alcool (de ex. cartea de identitate care atestă vârsta).

13.6 Sunt interzise orice demonstrații de orice natură, care nu au legătură cu Festivalul organizat de Neversea, indiferent de numărul participanților, dacă Neversea nu și-a dat aprobarea prealabilă scrisă în acest sens. Această aprobare este acordată de Neversea la libera sa alegere, în baza solicitării prealabile a organizatorului respectivei demonstrații. În cazul în care se obține o aprobare, participanții sunt obligați să se conformeze cu prezentele TCG și să se comporte într-un mod care să nu deranjeze, să nu împiedice, să nu limiteze sau să nu facă imposibil divertismentul altor Vizitatori, capacitatea de a se deplasa în zona Festivalului, accesul la zona Festivalului sau capacitatea de a ieși din zona Festivalului,   precum   și   utilizarea   Serviciilor   și/sau   Produselor   de   către   alți Vizitatori/Comercianți.

13.7 Neversea are dreptul de a pune capăt demonstrațiilor (atât pe cele pe care le-a autorizat în conformitate cu cele de mai sus cât și pe cele pe care nu le-a autorizat în mod expres), fără a oferi un motiv în acest sens. Neversea are dreptul să stabilească condițiile demonstrațiilor, în special numărul de participanți, locația și durata acestora, la libera sa alegere. Dacă Neversea declară încheierea unei anumite demonstrații, participanții sunt obligați să oprească imediat demonstrația. Dacă Neversea stabilește condiții pentru o demonstrație autorizată sau recunoscută conform descrierii de mai sus, participanții sunt obligați să se conformeze pe deplin acestor condiții.

13.8 În Zona Festivalului, salariații autorizați și cu calificare corespunzătoare ai Neversea sau Partenerii Contractuali ai acestuia precum și salariații sau colaboratorii Partenerilor, vor asigura aplicarea normelor de conduită și siguranță. Vizitatorii se angajează în mod expres, în virtutea participării lor la respectivul Festival, că vor coopera pe deplin cu aceste persoane în limitele legii și vor respecta instrucțiunile acestora în cadrul Festivalului în caz de urgență sau dacă alte circumstanțe semnificative (de ex. din motive de sănătate publică) o justifică.

13.9 La Festival se pot utiliza atât Servicii și Produse gratuite, cât și Servicii și Produse pentru care se percepe 

plată. Vizitatorii se obligă să plătească toate Serviciile și Produsele pentru care se percepe plată, și își asumă răspunderea pentru plata imediată a tuturor prețurilor și taxelor de cumpărare datorate.

13.10 Vizitatorii vor efectua plata Produselor și Serviciilor pentru care se percepe plată utilizând metodele de plată oferite de Neversea sau Partenerii Contractuali. Dacă Neversea decide astfel în legătură cu orice zona din Festival, toate prețurile și taxele de cumpărare vor fi plătibile exclusiv prin metodele desemnate de Neversea, în loc de numerar. 

 

14. SUPRAVEGHERE VIDEO ȘI PRELUCRARE DATE CU CARACTER PERSONAL

14.1 Pentru motive de securitate, Zona Festivalului este supravegheata cu camere video de către Parteneri Contractuali ai Neversea. Prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal preluate prin camerele video de supraveghere are loc oricând vă aflați în incinta festivalului Neversea, iar prin participarea la Festival Participantul vă oferiți explicit acordul pentru aceasta prelucrare. De asemenea,  concertele  precum  și  întregul  festival pot  fi  înregistrate  video/foto  de partenerii noștri contractuali, în scopuri de marketing și publicitate, conform celor menționate la cap. XV.

14.2 Categoriile de date cu caracter personal procesate, mijloacele, scopurile prelucrării, precum și întreaga politică a Neversea cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal sunt regăsite în Politica de Confidențialitate a Festivalului Neversea 2025 disponibilă la secțiunea Politică de Confidențialitate.

14.3 Conform Regulamentului UE 679/2016 (GDPR) beneficiați de dreptul de acces, de rectificare, dreptul de a obține ștergerea datelor sau restricționarea prelucrării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată.

14.4 Pentru exercitarea acestor drepturi vă puteți adresa Neversea S.R.L cu o cerere scrisă, datată și semnată la adresa [email protected] .

14.5 În cazul în care considerați că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate altfel decât în conformitate cu legislația aplicabilă, vă rugăm sa ne contactați la adresa de e-mail [email protected] sau vă puteți adresa Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

14.6 Pentru mai multe detalii legate de prelucrările de date cu caracter personal vă încurajăm să consultați Politică de Confidențialitate disponibilă pe site-ul www.neversea.com.

 

15. SĂNĂTATE ȘI SIGURANȚĂ

15.1 Ținând cont de anvergura Festivalului, Organizatorul va lua măsurile corespunzătoare, astfel încât Participanții să fie informați despre măsurile și activitățile de prevenire și protecție din cadrul Zonei Festivalului. 

15.2 Fiecare Participant are obligația de a manifesta un comportament civilizat față de ceilalți Participanți ai Festivalului. 

15.3 În măsura în care Organizatorul considera ca un Participant pune în pericol siguranța celorlalți Participanți sau creează o situație de discomfort pentru aceștia sau se comportă într-o maniera care afectează buna desfășurare a Festivalului sau atmosfera din Festival, Organizatorul își rezervă dreptul de a tăia brațara acelui Participant și de a solicita asistența Jandarmeriei sau a firmei de pază pentru a escorta acel Participant afara din Festival și de a nu îi mai permite accesul acestuia înapoi în Festival. 

15.4 Agențiile guvernamentale, instițutiile MAI sau alte organisme autorizate pot oferi Organizatorului un sfat negativ cu privire la accesul unui deținator de bilet și/sau abonament în Festival. În acest caz, Organizatorul este îndreptățit să refuze intrarea în perimetrul evenimentului a Cumpăratorului, iar cel din urma nu va avea nici un drept de compensare. 

 

16. ÎNREGISTRĂRILE REALIZATE ÎN CADRUL FESTIVALULUI

16.1 Prin achiziționarea unui bilet și prin prezența la Festival, Cumpărătorul de Produs este de acord să fie fotografiat, filmat sau înregistrat de către Organizator, conducerea locației sau orice terță parte care operează în numele Organizatorului în cadrul Festivalului sau în imediata apropiere a intrării în locație. În plus, prin achiziționarea unui Produs, Cumpărătorul de Produs își dă acordul cu privire la fotografii, înregistrări video sau audio cu dvs. la Festival sau în împrejurimile imediate ale intrării în locație („Materialul înregistrat”) realizate de Organizator, conducerea locației sau orice terță parte care operează în numele Organizatorului. Prin prezenta sunteți de acord că Organizatorul, conducerea locației sau orice terță parte care operează în numele Organizatorului poate utiliza Materialul înregistrat în orice mod pe care îl consideră potrivit, fără restricții, aprobare sau recompensă în acest sens.

16.2. Organizatorul are dreptul de imagine asupra întregului Festival și poate utiliza imaginile foto și video, efectuate atât de propriul personal, cât și de participanți, în diverse materiale realizate in timpul Festivalului. 

16.3 Participanții recunosc că NEVERSEA, Partenerii săi contractați autorizați de NEVERSEA, asociații, membrii presei, alți vizitatori și alte terțe părți pot produce înregistrări audio și imagini ale Festivalului. Prin urmare, Participanții, prin achiziționarea unui Produs și în virtutea participării lor la Festival, acordă Organizatorului permisiunea înregistrării și publicării imaginii, aspectului și acțiunilor lor conform articolului 16.1.

16.4 NEVERSEA și persoanele autorizate de NEVERSEA au dreptul nerestricționat de a obține profit, de a utiliza (în special în scopul promovării Festivalului), de a copia, de a publica, de a difuza public și distribui astfel de înregistrări ale Vizitatorilor, fără a fi necesar să îi plătească pe Vizitatori pentru aceasta. 

16.5 Vizitatorii iau notă în mod expres de faptul că NEVERSEA poate înregistra Festivalul, concertele și programele, poate copia înregistrările și le poate distribui prin mijloace purtătoare de imagine, le poate difuza sau le poate face publice în alt mod și poate face acest lucru în mod repetat, inclusiv prin informarea publicului cu privire la Festival, concerte și programe, prin mijloace de transmisie a datelor prin cablu sau prin orice alte mijloace (de ex. prin YouTube), astfel încât membrii publicului să poată alege individual locul și ora de acces. 

16.6 Vizitatorii nu au dreptul, în limitele prevederilor legale, să ridice pretenții împotriva NEVERSEA în legătură cu înregistrările și publicarea lor conform celor prevăzute mai sus. 

16.7 Vizitatorii nu pot, fără acordul prealabil al NEVERSEA, să vândă, să utilizeze în schimbul unui preț sau să utilizeze gratuit în scopuri comerciale, înregistrările de imagine și voce pe care le-au făcut, să identifice Vizitatorii care figurează în înregistrările respective fără acordul lor, sau să încalce drepturile personale ale celorlalți Vizitatori. 

16.8 Organizatorul își rezervă dreptul de a stabili zone/locații cu fotografierea/filmatul interzise. În caz de nerespectare, Organizatorul are dreptul de a șterge respectivele înregistrări. 

 

17. LIMITAREA RĂSPUNDERII ȘI FORȚA MAJORĂ

17.1 NEVERSEA nu oferă nicio garanție cu privire la posibilitatea de a intra la Festival la ora dorită sau la posibilitatea de a asista la concert la timpul prealabil anunțat și exclude în mod explicit rambursarea prețului Produsului, acordarea unei reduceri suplimentare sau plata oricăror daune sau compensații ca urmare a acestor fapte.

17.2 NEVERSEA recomanda tuturor participanților să-și efectueze check-in-ul online la momentul achiziționării biletului și să vină la Festival cu cel puțin câteva ore înainte de concertul la care doresc să asiste. 

17.3 NEVERSEA își rezervă dreptul de a modifica, restructura și dezvolta în continuare Festivalul, Serviciile și Produsele oferite în cadrul Festivalului, inclusiv dar fara a ne limita la modificari ale programului (artistic, organizatoric, etc) la alegerea sa. Participanții nu au dreptul la nicio pretenție împotriva NEVERSEA cu privire la aceste modificări, restructurări sau dezvoltărilor ulterioare. Cu toate acestea, NEVERSEA va depune toate eforturile pentru a furniza programele și Serviciile comunicate și, în cazul în care oferirea lor devine imposibilă, de a înlocui programul anulat sau Serviciul comunicat anterior cu un alt program sau Serviciu.

17.4 Prin urmare, NEVERSEA nu va garanta Vizitatorului disponibilitatea, conținutul, calitatea și cantitatea programelor și Serviciilor (cum ar fi evoluția sau apariția pe scenă a unui anumit artist, faptul că evoluția unui anumit artist se va ridica la înălțimea așteptărilor Vizitatorului, sau oportunitatea de a participa la un anumit program artistic și/sau la o anumită locație). Aceste elemente pot prinde contur în funcție de caracteristicile speciale ale locației, de situațiile extraordinare intervenite și de echipamentele prezente în cadrul lor (cum ar fi numărul de locuri al unei anumite locații). 

17.5 NEVERSEA nu are obligația să anuleze Festivalul în caz de vreme nefavorabilă, însă, în cazul în care autoritățile solicită suspendarea sau închiderea Festivalului de către NEVERSEA din motive de caz fortuit au forță majoră, Festivalul sau o parte a acestuia vor fi anulate/suspendate, iar NEVERSEA nu poate fi ținut răspunzător pentru festivalieri sau alte terțe părți pentru închiderea/suspendarea acestuia. 

17.6 Participantii iau notă în mod expres de faptul că pot achiziționa și Produse și Servicii în legătură cu Festivalul care sunt oferite de alți Parteneri Contractuali, și nu de către NEVERSEA. În astfel de cazuri, contractul este încheiat direct între Vizitator și Partenerul Contractual, iar drepturile și obligațiile decurgând din relația juridică se aplică exclusiv Vizitatorului și Partenerului Contractual. 

17.7 NEVERSEA nu își asumă răspunderea pentru prejudiciile ce decurg din sau sunt suferite în legătură cu cumpărarea sau utilizarea unor Servicii și Produse furnizate de Partenerii Contractuali sau pentru prejudiciile de orice natură suferite de vizitatori ca urmare a participării la momentele artistice sau la activități subsidiare în cadrul Festivalului. 

17.8 Vizitatorii vor intra la Festival exclusiv pe riscul propriu, fiind răspunzători pentru prejudiciile suferite de către aceștia sau cauzate altor participanți în incinta Festivalului. NEVERSEA va răspunde doar în cazul în care  prejudiciile respective sunt cauzate exclusiv de NEVERSEA și nu ar fi putut fi evitate de Participant prin depunerea unor diligențe în acest sens.

17.9 Obiectele pierdute și găsite pot fi predate la biroul de informații indicat pe hartă. Vizitatorii se pot interesa în legătură cu obiectele pierdute la același birou. 

17.10 Participanții sunt pe deplin răspunzători, atât în baza dreptului civil, cât și a dreptului penal, pentru orice prejudiciu pe care l-au cauzat NEVERSEA, Partenerilor Contractuali ai acestuia și altor Vizitatori și Terți în cadrul Festivalului sau în legătură cu Festivalul. 

17.11 NEVERSEA nu este responsabil pentru daune care pot apărea în afara Zonei Festivalului sau pe drumul către sau dinspre Zona Festivalului.

17.12 NEVERSEA are dreptul de a înceta cu efect imediat relația juridică cu Participantul (având Bilet sau Brățară) care a încălcat orice prevedere a prezentelor TCG în legătură cu Festivalul. Într-un astfel de caz, NEVERSEA poate invalida Biletul Participantului sau îi poate scoate Brățara, iar Participantul va fi obligat să părăsească Festivalul. De asemenea, NEVERSEA își rezervă dreptul a refuza achiziționarea unui nou bilet de către festivalierul respectiv, pe toata durata desfășurării festivalului sau în cazul în care obține un bilet la Festival, să refuze accesul său în incinta Festivalului, fără a-i acorda vreun drept de compensare. 

17.13 Pe lângă încetarea imediată a relației juridice cu Participantul, NEVERSEA are dreptul să refuze ulterior accesul acestuia în Festival. 

17.14 Participantul consimte să i se acorde tratamentul medical ce poate fi considerat potrivit în caz de vătămare, accident sau boală pe durata Festivalului și exonerează complet de răspundere pe NEVERSEA și toate persoanele care participă la acordarea tratamentului medical respectiv pentru orice astfel de acțiuni. 

17.15 În Zona Festivalului se vor asigura în regim de continuitate servicii de prim ajutor și asistență medicală. NEVERSEA nu este responsabil pentru modul în care se acordă aceste servicii. 

17.16 În cadrul Festivalului se vor desfășura diverse jocuri de lumini de mare intensitate și efecte pirotehnice care pot dăuna copiilor sau persoanelor epileptice. 

17.17 Participanții care suferă de boli psihice, fizice și care pot fi afectați în vreun fel de zgomote puternice, efecte vizuale speciale, zone aglomerate, efecte speciale sonore sau orice alte asemenea, își asumă întreaga răspundere pentru prejudiciile pe care le-ar putea suferi. 

17.18 De asemenea, Organizatorul nu-și asumă răspunderea pentru eventualele prejudicii sau vătămări care s-ar putea ivi în urma unor focuri de artificii. Participanții își asumă întreaga responsabilitate asupra capacității de participare din punct de vedere fizic/psihic la diverse activități din cadrul Festivalului. 

IMPORTANT! Recomandăm efectuarea unor controale medicale de specialitate înainte de a participa la activități care necesită un nivel de efort crescut. 

17.19 NEVERSEA nu va avea nicio responsabilitate, de nicio natură, pentru orice fel de prejudiciu (direct sau indirect) ce rezultă din utilizarea sau din incapacitatea de utilizare a informației prezentate pe Site în legătură cu Festivalul. NEVERSEA, fără nicio notificare prealabilă, poate șterge, modifica sau adăuga orice informație pe Site, suspenda orice activitate pe Site, iar în cazul în care se fac referiri la alte site-uri NEVERSEA nu garantează și/sau confirmă sub nicio formă tipul de informație care poate fi găsit pe aceste site-uri. 

17.20 NEVERSEA nu este responsabil nici pentru comentariile afișate de către utilizatori pe Site. Orice informație, date, text, fotografii, grafică etc. conținute pe Site sunt responsabilitatea acelei persoane/entități de la care provine. În aceste condiții NEVERSEA nu poate garanta conținutul Site-ului incluzând, dar nelimitându-se la, informații trunchiate, incomplete sau greșite sau pentru orice consecințe ale utilizării acestora. 

17.21 NEVERSEA nu oferă garanții, de nicio natură cu privire la faptul că Site-ul va funcționa neîntrerupt, sigur și fără erori de orice fel. Site-ul poate fi întrerupt de către proprietar sau administratori în orice moment fără nicio notificare prealabilă şi fără niciun fel de pretenție de orice fel din partea utilizatorilor acestuia. 

17.22 Contravaloarea biletelor achiziționate nu va fi restituită în situația anulării Festivalului de către Organizator din cauze care intră sub incidența forței majore sau a cazului fortuit. Prin forță majoră sau caz fortuit se înțelege orice eveniment extern și imprevizibil cum ar fi, dar fără a ne limita la: furtuni, amenințări sau risc de atac terorist, acte ale autorităților publice, fie legitime sau nu, epidemii, pandemii, accident, explozii, incendii, inundații, ploi torențiale, cutremur, conflicte sociale, scurtcircuit major, risc ridicat de afectare a sănătății sau orice alte cazuri care nu pot fi prevăzute sau înlăturate prin diligențe și prudență de către Organizator. 

17.23 Mutarea locului de desfășurare a evenimentului în aceeași arie geografică nu reprezintă motiv pentru returnarea contravalorii biletelor. 

17.24 Datele de desfășurare ale festivalului pot fi modificate unilateral de Organizator în caz de forță majoră sau caz fortuit fără nicio obligație de rambursare a prețului biletelor către Cumpărător. 

17.25 În situația în care intervine decesul posesorului de bilet, Organizatorul evenimentului va restitui contravaloarea biletului achitat cu condiția prezentării din partea solicitantului a documentelor justificative care să facă dovada evenimentului (spre exemplu, certificat de deces). 

 

18. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ  

18.1 Tot ceea ce este postat pe Site precum și pe diverse tipuri de suporturi în Zona Festivalului, cum ar fi, însă fără a se limita la, imagini, texte, elemente de grafică, simboluri,   logo-uri,   baze   de   date   etc.   este   proprietatea   Neversea   şi/sau   a Partenerilor Contractuali ai acestuia. Toate acestea cad sub incidența legislației în materie de proprietate intelectuală.

18.2 Vizitatorii și Terții nu pot utiliza, copia, distribui, publica sau incorpora în alte documente  sau  materiale  astfel  de  marcaje/informații  sub nicio  formă  în  scopul obținerii de venituri fără  permisiunea prealabilă  scrisă și expresă a Neversea și/sau a Partenerilor Contractuali ai acestuia.

18.3 Imaginile, logo-urile, textele Partenerilor Contractuali ai Neversea aparțin acestora și sunt reproduse pe Site sau în Zona Festivalului cu acordul lor.

18.4 Neversea va depune toate eforturile în vederea identificării mesajelor pe care le-a primit pe Site fără să-i fi fost adresate, prin refacerea linkului direct către sursă sau prin menționarea persoanelor care figurează pe acest Site, dar nu va putea garanta întotdeauna existenta sursei reproduse.

 

19. FURNIZAREA DE INFORMAȚII/ TENTATIVE DE FRAUDĂ

19.1 Pentru a utiliza Site-ul, utilizatorii Site-ului sunt de acord să furnizeze informații reale despre ei, astfel cum sunt acestea specificate în secțiunea de înregistrare ca utilizator și sunt de acord să furnizați aceste informații corect şi complet.

19.2 Orice încercare de a furniza informații false, de a accesa datele personale ale altui utilizator, de a modifica conținutul Site-ului sau de a afecta performanțele serverului pe care este postat Site-ul, va fi considerată tentativă de fraudare a sistemelor Neversea şi va duce la blocarea imediată a accesului utilizatorilor Site-ului. De asemenea, Neversea își rezervă dreptul de a anunța autoritățile competente despre această tentativă.

 

20. OFERTE PROMOȚIONALE, TOMBOLE ȘI CONCURSURI

20.1 Neversea, la alegerea sa, va stabili condițiile de desfășurare a promoțiilor de pe Site, în condițiile legii. Promoțiile, tombolele şi concursurile se desfășoară pe perioadă limitată și expiră automat la data menționată pentru fiecare promoție, tombolă sau concurs în parte.

20.2 Orice promoție, tombolă sau concurs pot fi întrerupte sau anulate în orice moment fără nicio notificare prealabilă. Toți participanții vor fi însă anunțați de întreruperea sau anularea respectivă.

 

21. CONFLICTE

21.1 Orice conflict apărut între Neversea și clienții săi ca urmare a participării la Festival sau a utilizării Site-ului se va soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil, soluționarea conflictelor este de competența instanțelor române din Cluj-Napoca sau București. 

21.2 Legea aplicabilă este legea română.

 

22. PREVEDERI DIVERSE

22.1 Prezentele Termene și Condiții, reprezentând Contractul dintre consumator și Organizator, pot fi cesionate de către aceasta din urmă fără a fi necesar acordul clientului. 

22.2. Numele capitolelor și sub-titlurile sunt doar pentru referință și nu trebuie luate în considerare în interpretarea sau construcția prezentelor TCG. 

22.3. În cazul declarării vreuneia din clauzele prezentul TCG nulă sau inaplicabilă, restul clauzelor vor continua să își producă efectele, iar clauză declarată nulă sau inaplicabilă va fi înlocuită de o nouă clauză care să reflecte cât mai apropiat cu putință voința Organizatorului. 

 

Secțiunea “Termeni și Condiții Generale - NEVERSEA 2025” a fost ultima actualizată la data de 23.07.2024 cu privire la aspecte legate de organizarea ediției 2025.

Urmărește-ne pe Instagram@neverseafestival

Prietenii noștri

Universul UNTOLD

Utilizăm module cookie sau tehnologii similare în scopuri precum afișarea de conținut personalizat. Făcând clic pe Acceptă, sunteți de acord să permiteți colectarea de informații. Pentru a afla mai multe, inclusiv despre cum să le dezactivați, consultați Termene și Condiții, POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.